კორას სტუდია–ხელით ნაქსოვი

წარმოგიდგენთ მოდური ქუდების რამდენიმე ვარიანტს, შესრულებულს ჩხირებით და ყაისნაღით.



Copyright © 2007-2018 by Nana Koberidze. All rights reserved