კორა-ინფო

სასწავლო ცენტრი კორა შეგახსენებთ, რომ ჭრა-კერვის შემსწავლელ კურსებზე რეგისტრაცია

დასრულდება 1 დეკემბერს. სწავლა დაიწყება 4 დეკემბრიდან.

 

სამშაბათი - პარასკევი 15.00. - 17.00სთ

სასწავლო ცენტრი კორა გთავაზობთ შემოდგომა-ზამთრის პერიოდისთვის

მიღება-რეგისტრაციის ახალ განრიგს:

სასწავლო ცენტრი კორა გაცნობებთ, რომ ჭრა-კერვის შემსწავლელ საშემოდგომო კურსებზე რეგისტრაციის მსურველებისთვის გამოყოფილია დამატებითი საათები:

ორშაბათი - ხუთშაბათი 11.00 - 13.00 სთ

სამშაბათი - პარასკევი 15.00. - 17.00სთ

სასწავლო პროცესი მიმდინარეობს დაწყვილებული სახით (2 მოსწავლე გაკვეთილის მსვლელობისას) სრული კურსის ხანგრძლივობაა 6 თვე, კვირაში 2-ჯერ, 2 საათიანი გაკვეთილებით. სრული კურსის ღირებულებაა 1500 ლარი, ანუ თვეში 250ლარი.
რეგისტრაცია მიმდინარეობს 12 ოქტომბრიდან 30 ოქტომბრამდე. სწავლა იწყება 1 ნოემბრიდან.

ტელ.: 214-56-93. მობ.: 555-520-688; 577-426-606

მისამართი: მიცკევიჩის ქ. #25

როგორ გამოიყურება სასწავლო პროცესი კორას სტუდიაში?!

აქვე შეგახსენებთ, რომ ჭრა-კერვის შემსწავლელ საშემოდგომო კურსებზე რეგისტრაციის მსურველებისთვის გამოყოფილია დამატებითი საათები:

ორშაბათი - ხუთშაბათი 14.00 - 16.00 სთ

სამშაბათი - პარასკევი 17.00 - 19.00სთ


2018 წლის 22 აგვისტოდან სასწავლო ცენტრი კორა განაახლებს მსურველთა მიღებას ტანსაცმლის დიზაინის, კონსტრუირება-მოდელირების, კერვის ტექნოლოგიის შემსწავლელი და პრაქტიკული მეცადინეობების სრული კურსის გასავლელად.

კურსი ითვალისწინებს თეორიისა და პრაქტიკის ერთობლიობას, რაც გულისხმობს ჭრა-კერვის პროფესიონალურ დონეზე დაუფლებას.

სასწავლო პროცესი მიმდინარეობს დაწყვილებული სახით (2 მოსწავლე გაკვეთილის მსვლელობისას)

სრული კურსის ხანგრძლივობაა 6 თვე, კვირაში 2-ჯერ, 2 საათიანი გაკვეთილებით. სრული კურსის ღირებულებაა 1500 ლარი, ანუ თვეში 250ლარი.

თქვენ გეძლევათ საშუალება შეარჩიოთ თქვენთვის სასურველი დღეები და საათები:

ორშაბათი - ხუთშაბათი

სასწავლო პროცესი იწყება 17 სექტემბრიდან

13.30 - 15.30სთ

16.00 - 18.00სთ

სამშაბათი - პარასკევი

სასწავლო პროცესი იწყება 18 სექტემბრიდან

12.00 - 14.00სთ 1 თავისუფალი ადგილი

17.00 - 19.00სთ

ოთხშაბათი - შაბათი
სასწავლო პროცესი იწყება 19 სექტემბრიდან

12.00 - 14.00სთ

14.30 - 16.30სთ

მისამართი: მიცკევიჩის ქ. #25
ტელ.: 214-56-93. მობ.: 555-520-688; 577-426-606


მხოლოდ ზაფხულის პერიოდში!!!  22 მაისიდან სასწავლო ცენტრი კორა გთავაზობთ

შემდგომი პრაქტიკის ინტენსიურ კურსს (advanced).

აღნიშნული კურსი განკუთვნილია მათთვის, ვინც უკვე ფლობს ტანსაცმლის კონსტრუირება-მოდელირების საფუძვლებს და სურს მეტი პრაქტიკული გამოცდილების მიღება. პრაქტიკული კურსის გავლის პროცესში მოსწავლეები იმუშავებენ ახალი მოდელების შექმნაზე, შეკვეთების, კოლექციების და ა.შ. დამუშავებაზე და დახვეწაზე, მულაჟის ტექნიკაზე ანუ მანეკენზე ნატურალური ზომის მოდელის შექმნაზე. კურსის ხანგრძლივობაა 3 თვე, სრული კურსის ღირებულებაა 1000 ლარი. განრიგი: სამშაბათი - პარასკევი 12.00 - 14.00
რეგისტრაცია 20 მაისამდე.


სასწავლო ცენტრი კორა გთავაზობთ მიღებას მხოლოდ ერთ, ახალ ჯგუფში ტანსაცმლის კონსტრუირების, მოდელირების და კერვის ტექნოლოგიის, ასევე ინტენსიური პრაქტიკის სრული კურსის გავლის მსურველთათვის. სასწავლო პროცესი მიმდინარეობს დაწყვილებული სახით.

კერვის სრული კურსი - ტანსაცმლის დიზაინი, კონსტრუირება, მოდელირება, პრაქტიკა - კურსის ხანგრძლივობაა 6 თვე. გაკვეთილები ტარდება კვირაში ორჯერ, გაკვეთილის ხანგრძლივობა - 2 საათი. სრული კურსის ღირებულება - 1500ლარი ანუ თვეში 250ლარი.
დღეები და საათები:

სამშაბათი - პარასკევი 14.30სთ-დან 16.30სთ-მდე

სასწავლო პროცესი დაიწყება 2018 წლის 17 აპრილიდან.

რეგისტრაცია შესაძლებელია 2018 წლის 14 აპრილამდე.


მარჯანიშვილის ქ. #21, IV სართული, ოფისი #9, 10.

ტელ.: 214-56-93. მობ.: 555-520-688; 577-426-606.


სასწავლო ცენტრი კორა  გაცნობებთ, რომ დაიწყო საგაზაფხულო მიღება ტანსაცმლის კონსტრუირების, მოდელირების, ტექნოლოგიის შემსწავლელი და ინტენსიური პრაქტიკის სრული კურსის გავლის მსურველთათვის. სასწავლო პროცესი მიმდინარეობს დაწყვილებული სახით.

ჭრა-კერვის სრული კურსი - ტანსაცმლის დიზაინი, კონსტრუირება, მოდელირება, ტექნოლოგია, პრაქტიკა. კურსის ხანგრძლივობაა 6 თვე. გაკვეთილები ტარდება კვირაში ორჯერ, გაკვეთილის ხანგრძლივობა - 2 საათი. სრული კურსის ღირებულება - 1500ლარი ანუ თვეში 250ლარი.

დღეები და საათები:

ორშაბათი - ხუთშაბათი 11.00სთ-დან 13.00სთ-მდე

სამშაბათი - პარასკევი 11.00სთ-დან 13.00სთ-მდე

სამშაბათი - პარასკევი 14.00სთ-დან 16.00სთ-მდე

სასწავლო პროცესი დაიწყება 2018 წლის 26 მარტიდან. რეგისტრაცია შესაძლებელია 2018 წლის 23 მარტამდე მარჯანიშვილის ქ. #21, IV სართული, ოფისი #9, 10.ტელ.: 214-56-93. მობ.: 555-520-688; 577-426-606.


სასწავლო ცენტრი კორა გაცნობებთ, რომ განახლდა მიღება ტანსაცმლის კონსტრუირების, მოდელირების, ტექნოლოგიის შემსწავლელი და ინტენსიური პრაქტიკის სრული კურსის გავლის მსურველთათვის. ამ ეტაპზე შესაძლებელია მხოლოდ ერთი ჯგუფის დაკომპლექტება. სასწავლო პროცესი მიმდინარეობს დაწყვილებული სახით.

კერვის სრული კურსი - ტანსაცმლის დიზაინი, კონსტრუირება, მოდელირება, პრაქტიკა - კურსის ხანგრძლივობაა 6 თვე. გაკვეთილები ტარდება კვირაში ორჯერ, გაკვეთილის ხანგრძლივობა - 2 საათი. სრული კურსის ღირებულება - 1500ლარი ანუ თვეში 250ლარი. დღეები და საათები:

ორშაბათი - ხუთშაბათი 14.00სთ-დან 16.00სთ-მდე

სასწავლო პროცესი დაიწყება 2018 წლის 12 თებერვალს.

რეგისტრაცია შესაძლებელია 2018 წლის 10 თებერვლამდე.

მარჯანიშვილის ქ. #21, IV სართული, ოფისი #9, 10.

ტელ.: 214-56-93. მობ.: 555-520-688; 577-426-606.


სასწავლო ცენტრი კორა გაცნობებთ, რომ განახლდა მიღება ტანსაცმლის კონსტრუირების, მოდელირების, ტექნოლოგიის შემსწავლელი და ინტენსიური პრაქტიკის სრული კურსის გავლის მსურველთათვის. ამ ეტაპზე შესაძლებელია მხოლოდ ერთი ჯგუფის დაკომპლექტება. სასწავლო პროცესი მიმდინარეობს დაწყვილებული სახით.

კერვის სრული კურსი - ტანსაცმლის დიზაინი, კონსტრუირება, მოდელირება, პრაქტიკა - კურსის ხანგრძლივობაა 6 თვე. გაკვეთილები ტარდება კვირაში ორჯერ, გაკვეთილის ხანგრძლივობა - 2 საათი. სრული კურსის ღირებულება - 1500ლარი ანუ თვეში 250ლარი.

დღეები და საათები:

ოთხშაბათი - შაბათი 15.00სთ-დან 17.00სთ-მდე

სასწავლო პროცესი დაიწყება 2018 წლის 24 იანვრიდან.

რეგისტრაცია შესაძლებელია 2018 წლის 20 იანვრამდე.

დაგვიკავშირდით: მარჯანიშვილის ქ. #21, IV სართული, ოფისი #9, 10.

ტელ.: 214-56-93. მობ.: 555-520-688; 577-426-606.


სასწავლო ცენტრი კორა გაცნობებთ, რომ განახლდა მიღება ტანსაცმლის კონსტრუირების, მოდელირების, ტექნოლოგიის შემსწავლელი და ინტენსიური პრაქტიკის სრული კურსის გავლის მსურველთათვის.

ამ ეტაპზე შესაძლებელია მხოლოდ ორი ჯგუფის დაკომპლექტება. სასწავლო პროცესი მიმდინარეობს დაწყვილებული სახით.თქვენ გეძლევათ საშუალება შეარჩიოთ თქვენთვის სასურველი დღეები და საათები:

სამშაბათი - პარასკევი
სასწავლო პროცესი დაიწყება 2018 წლის 9 იანვრიდან.
17.00სთ-დან 19.00სთ-მდე

ოთხშაბათი - შაბათი
სასწავლო პროცესი დაიწყება 2018 წლის 10 იანვრიდან.
15.00სთ-დან 17.00სთ-მდე

რეგისტრაცია შესაძლებელია 2017 წლის 25 დეკემბრამდე.
მარჯანიშვილის ქ. #21, IV სართული, ოფისი #9, 10.
ტელ.: 214-56-93. მობ.: 555-520-688; 577-426-606

სასწავლო ცენტრი კორა განაგრძობს ინტენსიურ სწავლებას და ამ სწავლების პროცესში მოსწავლეების ნამუშევრების ამსახველი ფოტოსურათების ჩვენებას. უახლოეს დღეებში ჩვენს რუბრიკაში ''მოდელირება'' წარმოგიდგენთ კორას სტუდიაში შეკერილ მოდელებს.


სასწავლო ცენტრი კორა ტანსაცმლის კონსტრუირება-მოდელირება-ტექნოლოგიის შემსწავლელ კურსებთან დაკავშირებით გაცნობებთ, რომ ვინც დაგვიანებით მოგვმართა და ვერ შესძლო დროულად დარეგისტრირება კურსის გასავლელად, ვთავაზობთ

მხოლოდ ერთ, ახალ, დამატებით, დაწყვილებულ ჯგუფს:

ორშაბათი - ხუთშაბათი 16.30სთ-დან 18.30სთ-მდე.

რეგისტრაცია შესაძლებელია 17 ნოემბრამდე. სწავლა დაიწყება 20 ნოემბრიდან. გაკვეთილები ტარდება კვირაში 2-ჯერ, 2 საათიანი ხანგრძლივობით. სრული კურსის ღირებულებაა 1500 ლარი; თვეში 250 ლარი.

მარჯანიშვილის ქ. #21, IV სართული, ოთახი #9, 10. ტელ.: 214-56-93. მობ.: 555-520-688; 577-426-606


სასწავლო ცენტრი კორა გაცნობებთ, რომ ჩვენს მიერ შედგენილი და შემოთავაზებული განრიგი ტანსაცმლის კონსტრუირება-მოდელირება-ტექნოლოგიის შემსწავლელ კურსებთან დაკავშირებით, სრულად დატვირთულია. ამიტომ, ვინც დაგვიანებით მოგვმართა და ვერ შესძლო დროულად დარეგისტრირება კურსის გასავლელად, ვთავაზობთ

მხოლოდ ერთ ადგილს დაწყვილებულ ჯგუფში:

ორშაბათი - ხუთშაბათი 14.00სთ-დან 16.00სთ-მდე.

რეგისტრაცია შესაძლებელია 14 ოქტომბრამდე. სწავლა დაიწყება 16 ოქტომბრიდან.

მარჯანიშვილის ქ. #21, IV სართული, ოთახი #9, 10. ტელ.: 214-56-93. მობ.: 555-520-688; 577-426-606


სასწავლო ცენტრი კორა გაცნობებთ, რომ ჩვენს მიერ შედგენილი და შემოთავაზებული განრიგი ტანსაცმლის კონსტრუირება-მოდელირება-ტექნოლოგიის შემსწავლელ კურსებთან დაკავშირებით, სრულად დატვირთულია. ამიტომ, ვინც დაგვიანებით მოგვმართა და ვერ შესძლო დროულად დარეგისტრირება კურსის გასავლელად, ვთავაზობთ

მხოლოდ ერთ, დამატებით, დაწყვილებულ ჯგუფს:

ოთხშაბათი - შაბათი 14სთ-დან 16სთ-მდე.

რეგისტრაცია შესაძლებელია 4 ოქტომბრამდე. სწავლა დაიწყება 7 ოქტომბრიდან.

მარჯანიშვილის ქ. #21, IV სართული, ოთახი #9, 10. ტელ.: 214-56-93. მობ.: 555-520-688; 577-426-606


2017 წლის 28 აგვისტოდან სასწავლო ცენტრი კორა განაახლებს მსურველთა მიღებას ტანსაცმლის დიზაინი, კონსტრუირება, მოდელირება, ტექნოლოგია, პრაქტიკის შემსწავლელი სრული კურსის გასავლელად.

სასწავლო პროცესი მიმდინარეობს დაწყვილებული სახით.

თქვენ გეძლევათ საშუალება შეარჩიოთ თქვენთვის სასურველი დღეები და საათები:

ორშაბათი - ხუთშაბათი

სასწავლო პროცესი იწყება 18 სექტემბრიდან
დილის ჯგუფი: 12სთ-დან 14სთ-მდე
საღამოს ჯგუფი: 15სთ-დან 17სთ-მდე

სამშაბათი - პარასკევი

სასწავლო პროცესი იწყება 19 სექტემბრიდან
დილის ჯგუფი: 12სთ-დან 14სთ-მდე
საღამოს ჯგუფი: 15სთ-დან 17სთ-მდე

რეგისტრაცია შესაძლებელია ა.წ. 15 სექტემბრამდე.

მარჯანიშვილის ქ. #21, IV სართული, ოფისი #9, 10
ტელ.: 214-56-93. მობ.: 555-520-688; 577-426-606


სიახლე და ცვლილებები კორას &a</spCopyright © 2007-2018 by Nana Koberidze. All rights reserved