კორა-ინფო

მხოლოდ ზაფხულის პერიოდში!!!  22 მაისიდან სასწავლო ცენტრი კორა გთავაზობთ

შემდგომი პრაქტიკის ინტენსიურ კურსს (advanced).


აღნიშნული კურსი განკუთვნილია მათთვის, ვინც უკვე ფლობს ტანსაცმლის კონსტრუირება-მოდელირების საფუძვლებს და სურს მეტი პრაქტიკული გამოცდილების მიღება. პრაქტიკული კურსის გავლის პროცესში მოსწავლეები იმუშავებენ ახალი მოდელების შექმნაზე, შეკვეთების, კოლექციების და ა.შ. დამუშავებაზე და დახვეწაზე, მულაჟის ტექნიკაზე ანუ მანეკენზე ნატურალური ზომის მოდელის შექმნაზე. კურსის ხანგრძლივობაა 3 თვე, სრული კურსის ღირებულებაა 1000 ლარი. განრიგი: სამშაბათი - პარასკევი 12.00 - 14.00
რეგისტრაცია 20 მაისამდე.


 

სასწავლო ცენტრი კორა გთავაზობთ მიღებას მხოლოდ ერთ, ახალ ჯგუფში ტანსაცმლის კონსტრუირების, მოდელირების და კერვის ტექნოლოგიის, ასევე ინტენსიური პრაქტიკის სრული კურსის გავლის მსურველთათვის. სასწავლო პროცესი მიმდინარეობს დაწყვილებული სახით.

კერვის სრული კურსი - ტანსაცმლის დიზაინი, კონსტრუირება, მოდელირება, პრაქტიკა - კურსის ხანგრძლივობაა 6 თვე. გაკვეთილები ტარდება კვირაში ორჯერ, გაკვეთილის ხანგრძლივობა - 2 საათი. სრული კურსის ღირებულება - 1500ლარი ანუ თვეში 250ლარი.
დღეები და საათები:

სამშაბათი - პარასკევი 14.30სთ-დან 16.30სთ-მდე

სასწავლო პროცესი დაიწყება 2018 წლის 17 აპრილიდან.

რეგისტრაცია შესაძლებელია 2018 წლის 14 აპრილამდე.


მარჯანიშვილის ქ. #21, IV სართული, ოფისი #9, 10.

ტელ.: 214-56-93. მობ.: 555-520-688; 577-426-606.


სასწავლო ცენტრი კორა  გაცნობებთ, რომ დაიწყო საგაზაფხულო მიღება ტანსაცმლის კონსტრუირების, მოდელირების, ტექნოლოგიის შემსწავლელი და ინტენსიური პრაქტიკის სრული კურსის გავლის მსურველთათვის. სასწავლო პროცესი მიმდინარეობს დაწყვილებული სახით.

ჭრა-კერვის სრული კურსი - ტანსაცმლის დიზაინი, კონსტრუირება, მოდელირება, ტექნოლოგია, პრაქტიკა. კურსის ხანგრძლივობაა 6 თვე. გაკვეთილები ტარდება კვირაში ორჯერ, გაკვეთილის ხანგრძლივობა - 2 საათი. სრული კურსის ღირებულება - 1500ლარი ანუ თვეში 250ლარი.

დღეები და საათები:

ორშაბათი - ხუთშაბათი 11.00სთ-დან 13.00სთ-მდე

სამშაბათი - პარასკევი 11.00სთ-დან 13.00სთ-მდე

სამშაბათი - პარასკევი 14.00სთ-დან 16.00სთ-მდე

სასწავლო პროცესი დაიწყება 2018 წლის 26 მარტიდან. რეგისტრაცია შესაძლებელია 2018 წლის 23 მარტამდე მარჯანიშვილის ქ. #21, IV სართული, ოფისი #9, 10.ტელ.: 214-56-93. მობ.: 555-520-688; 577-426-606.


სასწავლო ცენტრი კორა გაცნობებთ, რომ განახლდა მიღება ტანსაცმლის კონსტრუირების, მოდელირების, ტექნოლოგიის შემსწავლელი და ინტენსიური პრაქტიკის სრული კურსის გავლის მსურველთათვის. ამ ეტაპზე შესაძლებელია მხოლოდ ერთი ჯგუფის დაკომპლექტება. სასწავლო პროცესი მიმდინარეობს დაწყვილებული სახით.

კერვის სრული კურსი - ტანსაცმლის დიზაინი, კონსტრუირება, მოდელირება, პრაქტიკა - კურსის ხანგრძლივობაა 6 თვე. გაკვეთილები ტარდება კვირაში ორჯერ, გაკვეთილის ხანგრძლივობა - 2 საათი. სრული კურსის ღირებულება - 1500ლარი ანუ თვეში 250ლარი. დღეები და საათები:

ორშაბათი - ხუთშაბათი 14.00სთ-დან 16.00სთ-მდე

სასწავლო პროცესი დაიწყება 2018 წლის 12 თებერვალს.

რეგისტრაცია შესაძლებელია 2018 წლის 10 თებერვლამდე.

მარჯანიშვილის ქ. #21, IV სართული, ოფისი #9, 10.

ტელ.: 214-56-93. მობ.: 555-520-688; 577-426-606.


სასწავლო ცენტრი კორა გაცნობებთ, რომ განახლდა მიღება ტანსაცმლის კონსტრუირების, მოდელირების, ტექნოლოგიის შემსწავლელი და ინტენსიური პრაქტიკის სრული კურსის გავლის მსურველთათვის. ამ ეტაპზე შესაძლებელია მხოლოდ ერთი ჯგუფის დაკომპლექტება. სასწავლო პროცესი მიმდინარეობს დაწყვილებული სახით.

კერვის სრული კურსი - ტანსაცმლის დიზაინი, კონსტრუირება, მოდელირება, პრაქტიკა - კურსის ხანგრძლივობაა 6 თვე. გაკვეთილები ტარდება კვირაში ორჯერ, გაკვეთილის ხანგრძლივობა - 2 საათი. სრული კურსის ღირებულება - 1500ლარი ანუ თვეში 250ლარი.

დღეები და საათები:

ოთხშაბათი - შაბათი 15.00სთ-დან 17.00სთ-მდე

სასწავლო პროცესი დაიწყება 2018 წლის 24 იანვრიდან.

რეგისტრაცია შესაძლებელია 2018 წლის 20 იანვრამდე.

დაგვიკავშირდით: მარჯანიშვილის ქ. #21, IV სართული, ოფისი #9, 10.

ტელ.: 214-56-93. მობ.: 555-520-688; 577-426-606.


სასწავლო ცენტრი კორა გაცნობებთ, რომ განახლდა მიღება ტანსაცმლის კონსტრუირების, მოდელირების, ტექნოლოგიის შემსწავლელი და ინტენსიური პრაქტიკის სრული კურსის გავლის მსურველთათვის.

ამ ეტაპზე შესაძლებელია მხოლოდ ორი ჯგუფის დაკომპლექტება. სასწავლო პროცესი მიმდინარეობს დაწყვილებული სახით.თქვენ გეძლევათ საშუალება შეარჩიოთ თქვენთვის სასურველი დღეები და საათები:

სამშაბათი - პარასკევი
სასწავლო პროცესი დაიწყება 2018 წლის 9 იანვრიდან.
17.00სთ-დან 19.00სთ-მდე

ოთხშაბათი - შაბათი
სასწავლო პროცესი დაიწყება 2018 წლის 10 იანვრიდან.
15.00სთ-დან 17.00სთ-მდე

რეგისტრაცია შესაძლებელია 2017 წლის 25 დეკემბრამდე.
მარჯანიშვილის ქ. #21, IV სართული, ოფისი #9, 10.
ტელ.: 214-56-93. მობ.: 555-520-688; 577-426-606

სასწავლო ცენტრი კორა განაგრძობს ინტენსიურ სწავლებას და ამ სწავლების პროცესში მოსწავლეების ნამუშევრების ამსახველი ფოტოსურათების ჩვენებას. უახლოეს დღეებში ჩვენს რუბრიკაში ''მოდელირება'' წარმოგიდგენთ კორას სტუდიაში შეკერილ მოდელებს.


სასწავლო ცენტრი კორა ტანსაცმლის კონსტრუირება-მოდელირება-ტექნოლოგიის შემსწავლელ კურსებთან დაკავშირებით გაცნობებთ, რომ ვინც დაგვიანებით მოგვმართა და ვერ შესძლო დროულად დარეგისტრირება კურსის გასავლელად, ვთავაზობთ

 

მხოლოდ ერთ, ახალ, დამატებით, დაწყვილებულ ჯგუფს:

ორშაბათი - ხუთშაბათი 16.30სთ-დან 18.30სთ-მდე.

რეგისტრაცია შესაძლებელია 17 ნოემბრამდე. სწავლა დაიწყება 20 ნოემბრიდან. გაკვეთილები ტარდება კვირაში 2-ჯერ, 2 საათიანი ხანგრძლივობით. სრული კურსის ღირებულებაა 1500 ლარი; თვეში 250 ლარი.

მარჯანიშვილის ქ. #21, IV სართული, ოთახი #9, 10. ტელ.: 214-56-93. მობ.: 555-520-688; 577-426-606


სასწავლო ცენტრი კორა გაცნობებთ, რომ ჩვენს მიერ შედგენილი და შემოთავაზებული განრიგი ტანსაცმლის კონსტრუირება-მოდელირება-ტექნოლოგიის შემსწავლელ კურსებთან დაკავშირებით, სრულად დატვირთულია. ამიტომ, ვინც დაგვიანებით მოგვმართა და ვერ შესძლო დროულად დარეგისტრირება კურსის გასავლელად, ვთავაზობთ

 

მხოლოდ ერთ ადგილს დაწყვილებულ ჯგუფში:

ორშაბათი - ხუთშაბათი 14.00სთ-დან 16.00სთ-მდე.

რეგისტრაცია შესაძლებელია 14 ოქტომბრამდე. სწავლა დაიწყება 16 ოქტომბრიდან.

მარჯანიშვილის ქ. #21, IV სართული, ოთახი #9, 10. ტელ.: 214-56-93. მობ.: 555-520-688; 577-426-606


სასწავლო ცენტრი კორა გაცნობებთ, რომ ჩვენს მიერ შედგენილი და შემოთავაზებული განრიგი ტანსაცმლის კონსტრუირება-მოდელირება-ტექნოლოგიის შემსწავლელ კურსებთან დაკავშირებით, სრულად დატვირთულია. ამიტომ, ვინც დაგვიანებით მოგვმართა და ვერ შესძლო დროულად დარეგისტრირება კურსის გასავლელად, ვთავაზობთ

 

მხოლოდ ერთ, დამატებით, დაწყვილებულ ჯგუფს:

ოთხშაბათი - შაბათი 14სთ-დან 16სთ-მდე.

რეგისტრაცია შესაძლებელია 4 ოქტომბრამდე. სწავლა დაიწყება 7 ოქტომბრიდან.

მარჯანიშვილის ქ. #21, IV სართული, ოთახი #9, 10. ტელ.: 214-56-93. მობ.: 555-520-688; 577-426-606


2017 წლის 28 აგვისტოდან სასწავლო ცენტრი კორა განაახლებს მსურველთა მიღებას ტანსაცმლის დიზაინი, კონსტრუირება, მოდელირება, ტექნოლოგია, პრაქტიკის შემსწავლელი სრული კურსის გასავლელად.

 

სასწავლო პროცესი მიმდინარეობს დაწყვილებული სახით.
თქვენ გეძლევათ საშუალება შეარჩიოთ თქვენთვის სასურველი დღეები და საათები:

ორშაბათი - ხუთშაბათი

სასწავლო პროცესი იწყება 18 სექტემბრიდან
დილის ჯგუფი: 12სთ-დან 14სთ-მდე
საღამოს ჯგუფი: 15სთ-დან 17სთ-მდე

სამშაბათი - პარასკევი

სასწავლო პროცესი იწყება 19 სექტემბრიდან
დილის ჯგუფი: 12სთ-დან 14სთ-მდე
საღამოს ჯგუფი: 15სთ-დან 17სთ-მდე

რეგისტრაცია შესაძლებელია ა.წ. 15 სექტემბრამდე.

მარჯანიშვილის ქ. #21, IV სართული, ოფისი #9, 10
ტელ.: 214-56-93. მობ.: 555-520-688; 577-426-606


სიახლე და ცვლილებები კორას სასწავლო პროგრამაში: 2017 წლის 1 მაისიდან ტანსაცმლის დიზაინი, კონსტრუირება, მოდელირება, ტექნოლოგია, პრაქტიკის შემსწავლელი სრული კურსი ნაცვლად ინდივიდუალური სწავლებისა, იქნება დაწყვილებული სახით (2 მოსწავლე გაკვეთილზე).

 

თქვენ გეძლევათ საშუალება შეარჩიოთ თქვენთვის სასურველი დღეები და საათები:

ორშაბათი - ხუთშაბათი

სასწავლო პროცესი იწყება 1 მაისიდან

დილის ჯგუფი: 13სთ-დან 15სთ-მდე

საღამოს ჯგუფი: 16სთ-დან 18სთ-მდე

სამშაბათი - პარასკევი

სასწავლო პროცესი იწყება 2 მაისიდან

დილის ჯგუფი: 13სთ-დან 15სთ-მდე

საღამოს ჯგუფი: 16სთ-დან 18სთ-მდე

შემდგომი პრაქტიკა (advanced ) - კორას სასწავლო პროგრამაში სიახლეა. ჩვენს კურსდამთავრებულებს და, ასევე, ნებისმიერ მსურელს შესაძლებლობა ეძლევათ პროგრამით გათვალისწინებული ''ტანსაცმლის კონსტრუირება-მოდელირება-ტექნოლოგია-პრაქტიკის'' სრული კურსის გავლის შემდეგ დამატებით გაიარონ სწავლების შემდგომი პრაქტიული კურსი (advanced). აღნიშნული კურსი განკუთვნილია მათთვის, ვინც უკვე ფლობს ტანსაცმლის კონსტრუირება-მოდელირების საფუძვლებს და სურს მეტი პრაქტიკული გამოცდილების მიღება. ეს არის პროფესიული სრულყოფილების, დახვეწის და დამატებითი გამოცდილების კიდევ ერთი გზა. პრაქტიკული კურსის გავლის პროცესში მოსწავლეები იმუშავებენ ახალი მოდელების შექმნაზე, შეკვეთების, კოლექციების და ა.შ. დამუშავებაზე და დახვეწაზე. მულაჟის ანუ მანეკენზე ნატურალური ზომის მოდელის შექმნაზე. კურსის ხანგრძლივობაა 3 თვე, სრული კურსის ღირებულებაა 1000 ლარი. კურსის გავლის შემდეგ გაიცემა შესაბამისი სერტიფიკატი.Copyright © 2007-2018 by Nana Koberidze. All rights reserved