იდეები ინტერნეტიდან–თექა

ფოტოსურათებზე ასახული ნამუშევრები შესრულებულია მშრალი თელვის ტექნიკით. ამ პატარა ფიგურების სახით წარმოდგენილი ცობილი პიროვნებების ამოცნობა სირთულეს არ წარმოადგენს, ხოლო მათი შექმნა ამგვარი პროფესიონალიზმით, უდაოდ გარკვეულ ცოდნას და გამოცდილებას მოითხოვს.Copyright © 2007-2019 by Nana Koberidze. All rights reserved