ესკიზები

ტანსაცმლის მოდელირებისთვის შაბლონური ესკიზების გამოყენება შეუძლია ნებისმიერ მსურველს იმისდა მიუხედავად,  ხართ თუ არა დაუფლებული ხატვის ტექნიკას. ამ ესკიზების დახმარებით შესაძლებელია შექმნათ მრავალფეროვანი კოლექციები და შეიტანოთ საჭირო კორექტივები.Copyright © 2007-2019 by Nana Koberidze. All rights reserved