ონლაინ–გაკვეთილები. დაზგაზე ქსოვა

   ორბაქნიანი დაზგების მფლობელებისთვის მარტივად იქნება შესაძლებელი ამგვარი ღილების დამზადება. საჭიროა წრიული ქსოვა 5-7 სამუშაო ნემსზე(ნემსების რაოდენობა და მოსაქსოვი რიგები დამოკიდებულია ღილის დიამეტრზე). ამ პროცესის დეტალური აღწერილობა მოცემულია ფოტოსურათებზე.

 

 Copyright © 2007-2019 by Nana Koberidze. All rights reserved