ონლაინ–გაკვეთილები. ხელით ქსოვა

  მასალად საჭიროა:

60 გრ სპილოსძვლისფერი და 60გრ კაკაოსფერი შალის საქსოვი ძაფი.

წრიული ჩხირები ზომა:  2,5

 

   ნაქსოვის სიმჭიდროვე: 10სმ X 10სმ = 26თვ. X 34რ

 

   აკრიფეთ წრიულ ჩხირებზე 144 თვალი და ქსოვეთ წრიულად რეზინი 2X2 3სმ. შემდეგ განაგრძეთ ქსოვა #1 სქემის მიხედვით. 24 სმ სიმაღლეზე, სქემა #2 -ის ბოლო რიგში მოაკელით 24 თვალი (ყოველი მე-5 და მე-6 თვალი ერთად). განაგრძეთ ქსოვა სქემით #3 და ერთდროულად, კლება მომდევნო რიგებშიც, სანამ ჩხირებზე არ დარჩება 20 თვალი. ღია თვლები გადაიტანეთ სამუშაო ძაფზე, შეანაოჭეთ და ჩაამაგრეთ.

   გააფორმეთ პომპონით.

P.S. კლების ადგილები მონიშნულია სქემაში #3 დახრილი ხაზის სახით.Copyright © 2007-2018 by Nana Koberidze. All rights reserved