ონლაინ–გაკვეთილები. მოდელირება

სამანქანე თათები, რომლებიც ამარტივებს კერვის პროცესს და იძლევა საუკეთესო შედეგს.

 

 

 

 

 

 ბისერის თათის საშუალებით გააფორმებთ ტანსაცმელს. იგი მყარად და საფუძვლინად მიაკერებს ბისერს ნებისმიერ ქსოვილზე(სურ.1).

ერთმაგი კორდის თათი და ნებისმიერი დეკორატიული გვირისტი, გამოიყენება ასევე გასაფორმებლად(სურ.2).

რამდენიმე კორდის ერთდროულად მიკერებას თუ განიზრახავთ, მაშინ გამოიყინეთ 5, 7, 9 ან 11 კბილიანი თათი (სურ3).

 

 

 

 

 

 Copyright © 2007-2019 by Nana Koberidze. All rights reserved